Compositie - Arrangeren - Improvisatie - Songwriting


Kosten / Inschrijven PDF Afdrukken E-mailadres

2600 totaal voor de gehele opleiding (= een schooljaar) music-school--resized

Pro-Music Training is een erkende beroepsopleiding. De kosten van deze opleiding zijn daarom aftrekbaar van de belasting. Bovendien heeft Pro-Music Training hierdoor vrijstelling van BTW verkregen. Er wordt de student(e) dus geen BTW berekend.

Als student van Pro-Music training krijg je enorme studentenkortingen op software als ProTools, Cubase, Sibelius, etc. (soms meer dan 63% korting!). Dit kan enorm oplopen (je kan de kosten van de opleiding eruit halen).

Betalen in termijnen is mogelijk
Het is nodig om binnen twee weken na inschrijving (maar uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding) een aanbetaling te doen van € 500, waarmee jouw plaats in de klas verzekerd is. De aanbetaling kan als eerste termijn van totaal 4 termijnen worden gezien. Hier volgt een richtlijn voor het betalingsschema:
  • 1e termijn (= aanbetaling)
  • 2e termijn
  • 3e termijn
  • 4e termijn

   € 500 uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding
   € 700 binnen 3 maanden na aanvang
   € 700 binnen 6 maanden
   € 700 binnen 9 maanden

Inschrijven  doe je zo:
  1. Bel Pro-Music Training om te kijken of de opleiding haalbaar voor je is:  (020)  772 5563
  2. Klik hier op -inschrijfformulier- en print het uit.
  3. Vul dit formulier in
  4. Stuur het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier naar:
Pro-Music Training
Postbus 14780
1001 LG, Amsterdam 
 
  4.  Maak € 500 over op rekeningnr: NL92 INGB 0674 7627 62  t.n.v. Pro-Music Training, Amsterdam
  5.  Je staat ingeschreven en een plaats in de klas is verzekerd!     


 R E G E L E M E N T
Algemene Voorwaarden seizoen 2015 - 2016

Aanmelding/ lesovereenkomst worden geacht te zijn aangedaan voor de duur van de cursus (één schooljaar) en geldt voor één cursusjaar (= schooljaar).

Vakanties
In principe worden de locale schoolvakanties aangehouden (regio Noord Holland). (zie ook: Rooster)

Vastleggen van de lessen
Het is de student(e) niet toegestaan de lessen vast te leggen m.b.v. opnameapparatuur van welke aard dan ook. Bij herhaalde overtreding van deze voorwaarde behoudt Pro-Music Training zich het recht voor de student(e) van de opleiding te verwijderen zonder recht op restitutie van lesgeld.

Algemene Voorwaarden
Pro-Music Training hanteert en onderschrijft de Algemene Voorwaarden die door de NRTO (Nederlands Raad voor Training en Opleiding) in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen. De Algemene Voorwaarden gelden vanaf 01-04-2015. Door het onderschrijven van deze algemene voorwaarden vervallen de algemene voorwaarden die Pro-Music Training (ook voorheen als De Piano Academie) eerder heeft gepubliceerd. De enige afwijking van de voorwaarden van de NRTO betreft Artikel 5 (Annulering), waarbij Pro-Music Training de annuleringskosten naar beneden toe heeft bijsteld. (Klik hier)

Klachtenprocedure
Al heeft Pro-Music Training nog geen klachten ontvangen, of enige onenigheid gehad met studenten, toch is er een klachtenprocedure in plaats ter bescherming van de studenten. (Klik hier)

gitarci2-resized - M 


 

Band korting

band -podium amsterdamSchrijf je in met jouw hele band of ensemble en ieder bandlid krijgt € 100 korting!

>> Lees meer hier ...

Popmuzikanten

musicians-band-fuzzyPopmuzikanten weten vaak verrassend weinig van muziek of musiceren. 

Jazzmusici

guitar-hands 4

Op de jazzafdeling van de conservatoria is nog geen concrete op schrift gestelde methode.

>> Lees meer hier ...

Klassieke musici

pianist-hands3Klassieke musici hebben soms wel iets geleerd over drieklanken en toonladders ...

>> Lees meer hier ...